header

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 

Informacije o trgovačkom društvu - Prodavatelju:

 

Tom Tom Gornji Grad d.o.o.

Britanski trg 1

10 000 Zagreb

 

Adresa elektroničke pošte:

[email protected]

 

Info telefon:

099/22440000

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.

 

Radno vrijeme info telefona je radnim danom i subotom od 8:00 do 17:00.

Nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

 

Poduzeće je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Račun u ERSTE&STEIERMÃRKISCHE BANK D.D.

IBAN: HR3624020061100703291

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu.

 

Osoba ovlaštena za zastupanje direktor: Čubrić Zvonko

 

OIB: 23743349287

 

Opće odredbe

 

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni bonk.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga I upravljanja sadržajem.

 

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.

 

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

Poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.  Nastavkom korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih izmjenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.

 

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

 

Svi materijali koji se nalaze na bonk.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

 

Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice bonk.hr isključivo na vlastitiu odgovornost Kupca tako da poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ne jamči za: 1. Za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili 2. Za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove intarnetske stranice.

 

Kupac izričito potvrđuje da poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu.

 

Uz prethodno navedene uvjete, poduzeće Tom Tom Gornji Grad d.o.o. neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.

 

Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca.

 

Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

 

Hoću knjigu je registrirani žig poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

 

bonk.hr je registrirana domena poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o..

 

Sjedište poduzeća Tom Tom Gornji Grad d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

 

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor poduzeću Tom Tom Gornji Grad d.o.o..

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 099/22440000 ili putem maila [email protected].

U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.