header

Security Payment

Bonk.hr se pridržava svih zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

Upućuju se Kupci da pažljivo pročitaju Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice bonk.hr, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe bonk.hr internetske stranice. 

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Kupca koji pristupa na bonk.hr Internet stranicu. Kada se Kupac uključi u određene aktivnosti na bonk.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Tom Tom Gornji Grad d.o.o. će od Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Svi osobni podaci obrađeni na Internet stranici bonk.hr automatski se brišu šest mjeseci nakon što Kupac prestane biti registrirani kupac Internet stranice bonk.hr.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca i Tom Tom Gornji Grad d.o.o. odvija sigurnim protokolom.

Kupac može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka i slanjem e-mail poruke na [email protected]. U toj e-mail poruci Kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici bonk.hr, Tom Tom Gornji Grad d.o.o. traži privolu Kupca da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj kartice) prilikom plaćanja kreditnim ili debitnim karticama biti pohranjeni kod Hrvatski Telekom d.d. (HT PayWay), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb, pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima.  Prema PCI DSS regulativi trgovcima je dozvoljeno uzimati, pohranjivati i prosljeđivati osjetljive kartične podatke jedino u slučaju da su nositelji certifikata o sukladnosti sa propisanim standardima. PCI DSS (Payment Card Indutry Dana Security Standards) je skup pravila i smjernica koje definira globalno PCI DSS vijeće, a koje se sastoji od svih relevantnih kartičnih kuća.

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima.

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. obavještava kupca vezano uz gornju privolu da Hrvatski Telekom d.d. (HT PayWay), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb, ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) sa (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Tom Tom Gornji Grad d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Izjava o sigurnosti

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

ax_guarenteed mastercard_securecode verified_by_visa

PayWaySticker_2

Tom Tom Gornji Grad d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice bonk.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

 

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected].