header

2022. Godina bez omiljene kave?

Sljedeća dva tjedna nisu ključna.

 

Za početak, odrediti ćemo par pravila kako ovaj tekst ne bi otišao previše u detalje. I u previše teoretiziranja.

 

Dakle, par osnovnih činjenica:

1. Kava je burzovna roba. Praktično, cijena kave je rezultat tržišnih očekivanja u budućnosti. Naravno, temelj je ono što se događa sada i što će neminovno utjecati na buduće isporuke. Nećemo ovdje ulaziti u vanjske manipulacije koje mogu također utjecati na cijenu u budućnosti.

2. Kada pričamo o kavi (u ovom zapisu), mislimo isključivo na sortu Arabica. Ona čini 75% kave na tržištu i, s kvalitativnog aspekta, ta sorta nam je najbitnija jer i mi upravo nju koristimo kada biramo svoje kave. Ostalih 25% tržišta čini sorta Robusta (manja kvaliteta, ali otpornija za ekstenzivan uzgoj) i nju ćemo ignorirati jer je ona na burzi uglavnom odavno rezervirana (futures ugovori) – time i cjenovno relativno fiksirana - za komercijalne proizvođače kava koji ju koriste kako bi smanjili proizvodne cijene svojih pakiranja (tzv. blend kave).

 

Prvo ono najvažnije. Mišljenja smo da bez kave neće nitko ostati. No, što se cijena tiče, tu je situacija nešto drugačija. Većina komercijalnih proizvođača kava će cijene dići u sljedećih mjesec dana nastojeći tako ublažiti udar trenutačnih inflatornih faktora. Prije nego što ih razapnete, shvatite da je njihova sadašnja cijena odraz i prijašnjih i očekivanih utjecaja na cijene koštanja kave. Razna netržišna ograničenja (uvjetovana pandemijom korone) koja su upotpunjena manjom proizvodnjom sorte Arabica su zajednički proizvela ogroman pritisak na ponuditeljsku stranu tržišta koje je ionako bilo snažno pritisnuto nikada većom potražnjom kao što je to slučaj u zadnje dvije godine. Dakle, uz sveprisutno korona ludilo, inflatorni faktori su sljedeći:

  1. Proizvodnja u Brazilu je do rujna ove godine bila za 29% manja od godine prije. Imajući na umu da se u Brazilu proizvodi 40% cijelog ''output-a'' Arabice na svijetu, proizvodnja manja za trećinu bi već sama za sebe bila dovoljna za paničnu kupovinu i posljedični pritisak na cijene.
  2. Odluka proizvođača u Kolumbiji da zaustave prodaju (Kolumbija je drugi najveći proizvođač Arabice na svijetu) nadajući se tako da će u ovogodišnjim uvjetima pritisnuti kupce da plaćaju veću cijenu za 1kg kave.
  3. Sve nedostupnija usluga prijevoza koja rezultira prihvaćanjem većih cijena transporta od strane veletrgovca/proizvođača kako bi osigurali pravovremeni transport do svojih kupaca. Ne smijemo zaboraviti da je kava voće. Pravovremeni prijevoz je krucijalan za kvalitetniju kavu u Vašoj šalici.
  4. Pritisak na ostale resurse koji utječu na krajnju cijenu kave u šalici. Naime, kao što je već opće poznato, inflatorni pritisci su prisutni na kompletnom tržištu dobave. Cijena plina, komunalnih usluga, rada i ostalih troškova je izrazito volatilna i pod stalnim pritiskom povećane potražnje ili deficitarne ponude.
  5. Cijena za 100kg kave na NYSE 20.10.2021. – 205.3$ / Cijena za 100kg kave na NYSE 20.10.2020. – 106.6$

 

Savršena oluja. Kao što ste primijetili, rijetko kada na tržištu roba i usluga dođe do toliko istovremenih pritisaka na konačnu cijenu pojedinačnog proizvoda. Analizirajući segmente i resurse koji omogućuju Vašu savršenu jutarnju šalicu kave, doslovno svi su pod cjenovnim pritiskom prema gore.

 

Iz situacije Bonka, određene korekcije cijena se mogu očekivati, no, cijene kava pripremljenih na našoj lokaciji će do daljega ostati nepromijenjene. Jedna bitna stvar ide u našu korist. Naime, većina ''Specialty coffee'' lokala kavu ipak ne nabavljaju na mjestima gdje to rade komercijalni proizvođači. Naše narudžbe su manje, u većini slučajeva kupljene direktno od proizvođača (ili njihovih otkupnih centara) i po nešto skupljim cijenama koje proizvođače ipak stavljaju u povoljniji ekonomski položaj. Naravno, ostali inflatorni pritisci za nas ostaju isti kao i za sve druge.

 

I, na kraju, pitanje iz naslova. Ne. Nitko neće ostati bez svoje omiljene šalice kave. Svjetska trgovina je ipak dovoljno agilna i itekako sposobna apsorbirati trenutačne tržišne šokove.

 

Stoga. Pijte kavu. Kuhajte ju bez straha. I dijelite cestu kada vozite bicikl.