Kava

''Moć čovjekova uma izravno je proporcionalna količini kave koju popije''. Sir James Mackintosh. Budite mudri s moćima kave. Vaš um će vas iznenaditi. Dva izvora moći su vam uvijek na raspolaganju: 1. BONK'ed - Prebijeni ste od umora. Jedva se krećete. Čistite krmelje i prstima razdvajate kapke. Probudi se iz mrtvih! 2. BONK'in - Već duže vrijeme držite dobar tempo. Vidite kraj, ali nije da je baš nadohvat ruke. Uzmi je na vrijeme!